EN
София 0890319996 София2 089031994 Пловдив 0890319995 Сапарево 0892317377
вход | регистрация | информация | магазини

Настоящата политика обяснява по какъв начин обработваме информацията, предоставена ни от посетителите на този уеб-сайт. Ние ще използваме Вашите лични данни единствено с Вашето разрешение.

Ползвателят дава своето изрично съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от МАРИО-МОТО ООД и упълномощени от дружеството лица, включително, но не само: дружествата извършващи куриерска услуга, банки, счетоводители и др. 

Събирането, съхранението и обработката на лични данни се прави с цел изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставката на поръчаната стока. 
Потребителят по всяко време може да получи информация за това дали предоставените от него лични данни се обработват и използват, както и за целите на обработката. 
МАРИО-МОТО ООД е администратор на лични данни, регистриран по ЗЗЛД и обвързан изцяло от разпоредбите му. Ние стриктно спазваме Закона за защита на личните данни. Ние използваме множество технически и организационни средства, за да защитим Вашите данни от злоупотреба, повреждане или загуба. Ние НЕ предоставяме Вашите лични данни на трети лица без изричното Ви съгласие и преди всичко ние НЕ продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.
Ние Ви даваме възможност да ни предоставите ограничена информация за Вас и за това как да се свържем с Вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на Ваше евентуално запитване и да Ви изпратим закупените продукти на посочен от Вас адрес. . 

За да доставим търсения от Вас продукт и за да оформим продажбата, ние следва да разполагаме с информация, включваща Ваши лични данни: Вашите имена и Вашето ЕГН (само при закупуване на мотоциклет) с цел оформяне на договора за продажба и фактурата, Ваш адрес, Ваш телефонен номер с цел потвърждаване на поръчката и възможност за контакт, Ваш е-мейл и пр. Ние НЕ изискваме номер на лична карта и други подобни данни. Ние нямаме право да продаваме на анонимни лица, тъй като сме задължени да оформим счетоводно плащанията. 
Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен с цел доставка на закупените от Вас продукти или на оправомощени или упълномощени от Вас лица. 
При получаване на писмена молба от Ваша страна, ние можем да Ви предоставим Вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни. 
Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България. 
Непълнолетните не трябва да предоставят лични данни без разрешението на своите родители или настойници. 
Всички промени на политиката ни, свързана със защитата на личните данни ще бъдат оповестени в настоящата страница.